Ανακύκλωση

 

ΑνακύκλωσηSidmetal sa

Η δραστηριότητα και η οργάνωση της εταιρείας στον τομέα της ανακύκλωσης βοηθάει στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, στο σεβασμό του ανθρώπου και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας.

Διαχωρίζουμε όλα τα επιβλαβή υλικά, όπως πλαστικό, λάστιχα, λάδια, υγρά. Συμμετέχουμε ως χορηγοί, με θέμα την ανακύκλωση και τα οφέλη της, σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σχολείων, δήμων. Η ανακύκλωση μας αφορά όλους και πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Η οικολογική συνείδηση θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου που είναι ένα καλύτερο περιβάλλον.

Με την σωστή Ανακύκλωση και την συμμετοχή μας δημιουργούμε οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά οφέλη για τις οικογένειες μας, την χώρα μας και τη ζωή όλων μας.

crane recycling