Οι Εγκαταστάσεις μας

 
Γνωρίστε την εταιρεία μας

ΕγκαταστάσειςSidmetal sa

Η εταιρεία αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητες σε οικόπεδο έκτασης 17000m2. Επεξεργάζεται όλα τα υλικά με βάση τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Είναι εφοδιασμένη με ISO 9001/14001 και για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανήματα, όπως τα παρακάτω: Πρεσοψάλιδο 600 HP TAURUS, SHREDDER MEWA (επεξεργασία EXTRUSION AL T.T.), GRANULATOR MEWA (επεξεργασία EXTRUSION ASCR), Σειρά αλεστικών μηχανημάτων για επεξεργασία καλωδίων, Γερανοί κινούμενοι και σταθεροί, Πρέσα μετάλλων, Φορτηγά, Μονάδα απορρύπανσης AUTO, Αναλυτής μετάλλων και ραδιενέργειας.

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα τα χειρίζεται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Iron Scrap Proccessing
Screader Granulator

Η φιλοσοφία και στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωση μιας σταθερής και απόλυτα αποδεκτής ποιότητας σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα. Η διατήρηση και βελτίωση του ονόματος της εταιρείας και οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τις χαλυβουργίες και τα εργοστάσια.

Οι συνεχείς επενδύσεις σε μηχανήματα, η εμπειρία και η εκμάθηση των ανθρώπων με τις νέες απαιτήσεις της δουλειάς, είναι η βάση για την επίτευξη των στόχων μας.